hoiame eesti metsa

Nav button

firmast

Oleme Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis pakub metsaomanikule kõiki metsamajandamise teenuseid.

Meie eesmärk on olla metsaomanikule abiks metsa korda tegemisel ja metsa tervise edaspidise hoolitsemisel.

Pikametsa klientideks on Eesti suured metsaomanikud nagu:

 • Tava Mets OÜ
 • Birdeye Timber Fund
 • Lignator AS
 • Eesti Metsafond OÜ
 • Stora Enso Eesti AS
 • Skogssällskapet OÜ

aga ka väiksemad eraisikust metsaomanikud.

About image
Nav button

tegevusalad

 • Valgustusraied
 • Metsaistutamine ja sellega seonduvad muud teenused
 • Istutatud noore metsa hooldused
 • Väiksemad ja suuremad harvendusraied käsitsi ja väiketehnikaga
 • Suuremad harvendusraied ja lõppraie
 • Metsa maaparanduse korraldamine ja teostamine
 • Metsamajandamise kava koostamine ja nõustamine
Nav button

meie põhimõtted

Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

Metsamajandamine põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Kõigis metsamajandamisega seotud tegevustes lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Oma tegevuses lähtume pikaajalistest perspektiividest - järjepidevalt parendada ettevõtte efektiivsust, konkurentsivõimet ja juhtimissüsteemi mõjusust toetudes analüüsile.

Rõhutame ja peame tähtsaks võimet majandada metsasid ja teostada töövõttu vastavalt kehtivale seadusandlusele ning headele metsanduslikele tavadele. Samadele alustele on rajatud meie koostöö puiduostjate ja töövõtjatega, tuginedes oma eriala spetsialistidele. Nende põhimõtete elluviimiseks oleme järjepidevad, nõudlikud ja korrektsed rutiinide järgimisel.

Olles üks keskmise suurusega metsamajandaja, tahame olla eeskujulik jätkusuutliku metsanduse arendaja, arvestades võimalikke eripärasid. Teadvustame oma mõjusid keskkonnale ja kohustume olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid vähendama. Arendame põhitegevust koostöös sidusrühmadega olles positiivselt meelestatud suhtlemisel keskkonna- ja kvaliteediküsimustes ning rõhutame oma töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõusu tähtsust, mis on vastavuses meie juhtimispõhimõtetega. Juhtimispõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide, töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.